9 Oktober Ledenvergadering BOC (plus toertocht en eten)

Dutch language only! De Blackbird Owners club heeft nu een eigen domein en forum. Op dit forum kan alleen nog maar gelezen worden. Alle informatie over de Blackbird Owners Club is nu te vinden op dit adres: www.blackbirdownersclub.nl

Postby Caradoc » Wed Oct 19, 2005 6:56 pm

Hai Birdies:

Ik weet dat iedereen razend druk is, maar het is as zondag 14 dagen geleden dat er een ledenvergadering is gehouden. Ikke zie nog nie een verslag nie.........

Er zijn op die zondag toch wel een paar besluiten gevallen en zie of hoor er nog niets over......

Xieje Wim
User avatar
Caradoc
 
Posts: 1197
Joined: Fri Oct 08, 2004 7:32 pm
Location: Veenendaal (the Netherlands)

Postby Miep Miep Zoeffff » Fri Oct 21, 2005 7:13 am

Sorry, maar vandaag maak ik ze. Ik ben/heb
A) een week ziek geweest,
B) me heel goed voorbereid op een sollicitatie.

Ik nu ook pas voor het eerst sinds afgelopen zaterdag op het forum en moet eerst een enorme hoeveelheid mail + postings lezen en beantwoorden.
Last edited by Miep Miep Zoeffff on Fri Oct 21, 2005 2:00 pm, edited 1 time in total.
Lead, follow or get out of the way !!!
User avatar
Miep Miep Zoeffff
 
Posts: 929
Joined: Mon Feb 09, 2004 1:57 pm
Location: Alkmaar, the Netherlands

Postby XX@nder » Fri Oct 21, 2005 10:58 am

Suc6
Miep Miep Zoeffff wrote:... Ik heb
A) een week ziek geweest ...


Laat je sollicitatie brief even controleren op juist taalgebruik ;) Suc6 met je sollicitatie.
Get dressed to slide before you ride
User avatar
XX@nder
 
Posts: 2276
Joined: Sat Nov 13, 2004 3:21 pm
Location: Nijmegen The Netherlands

Postby Mister Blackbird » Fri Oct 21, 2005 11:05 am

XX@nder wrote:Suc6
Miep Miep Zoeffff wrote:... Ik heb
A) een week ziek geweest ...


Laat je sollicitatie brief even controleren op juist taalgebruik ;) Suc6 met je sollicitatie.


Dat jou dat met al die andere analfabeten hier op de site nog opvalt. :lol:
Je bent slechter dan je zelf denkt, maar altijd veel beter dan een ander zegt.
User avatar
Mister Blackbird
 
Posts: 3821
Joined: Thu Feb 03, 2005 2:50 pm
Location: Beverwijk

Postby XX@nder » Fri Oct 21, 2005 11:40 am

Ach ja, buiten zeikt het dus dacht ik laat ik maar eens lekker meezeiken.
Get dressed to slide before you ride
User avatar
XX@nder
 
Posts: 2276
Joined: Sat Nov 13, 2004 3:21 pm
Location: Nijmegen The Netherlands

Postby Miep Miep Zoeffff » Sat Oct 22, 2005 8:50 pm

LEDENVERGADERING BLACKBIRD OWNERS CLUB
9 oktober 2005 clubhuis motorclub MOZAMO te Zaandijk, gemeente Zaanstad.


Aanwezig zijn het voltallige bestuur, evenals 20 belangstellende leden. Arnold de Graaf is met afbericht afwezig.

Voorzitter Frank Switser opent de vergadering om 11.19 uur en heet een ieder welkom bij de eerste officiële ledenvergadering van de B.O.C. Frank geeft namens het bestuur aan dat de opkomst helaas laag is. Wellicht hebben de weersvoorspellingen hieraan meegewerkt.
In de inleiding vertelt Frank hoe de dag zal verlopen:
1 ) Geschiedenis van de B.O.C.
2 ) Verkiezing nieuwe bestuur,
3 ) Financiële staat van de club,
4 ) Klachtenprocedure van clublid Johny Bluebird (Johny heeft een waarschuwing gekregen en ingevolge de statuten heeft hij de mogelijkheid om tijdens de ledenvergadering zijn verweer te voeren),
5 ) Toeragenda 2006,
6 ) Rondleiding door het pand van MOZAMO die de accommodatie belangeloos ter beschikking aan de B.O.C. heeft gesteld,
7 ) Toerrit van ca. 160 km. door Noord-Holland uitgezet door Rich (beschikbaar voor de Garmin en op papier),
8 ) Na afloop van de dag is de mogelijkheid tot een Chinese maaltijd (echter niet zoals in eerste instantie bij MOZAMO, maar ivm. onvoldoende belangstelling, direct in betreffend restaurant).


GESCHIEDENIS B.O.C.
Frank verteld dat de B.O.C. enkele jaren geleden is opgericht door een aantal mensen die door verschillende omstandigheden thans niet meer in het bestuur zitten. Frank is in 2003 bij het bestuur gekomen en door het vertrekkende bestuur verkozen tot voorzitter, omdat dit heel veel tijd en inspanning vergde heeft Frank een aantal mensen uit de B.O.C. benaderd of zij zitting in het bestuur wilden nemen. Zo is het zittende bestuur ontstaan. Te weten:
- voorzitter Frank Switser (nickname Frank Switser)
- secretaris Stefan Kropf (nickname MMZ)
- penningmeester Marc Bezembinder (nickname MarcB)
- Toercommissie Mark Verhagen (nickname Marklv)
- Toercommissie ass. Martijn Haffert (nickname Marty Blackbird)
- Technische zaken Dirk Buist (nickname Dirko)
- PR + B.O.C. website Patrick van Zuijlen (nickname DriBkcalB)
- Vice voorzitter + algemene zaken Alwin Cheung (nickname Ace)
Webmaster en eigenaar van het forum is Arnold de Graaf. Arnold is geen bestuurslid maar is ere-lid van de B.O.C. en is dan ook niet herkiesbaar.


VERKIEZING NIEUWE BESTUUR
Frank geeft aan dat het bestuur zichzelf benoemd heeft en dat dit volgens de statuten niet kan. Het bestuur wordt benoemd door de leden. Op het forum is leden gevraagd zich beschikbaar te stellen als bestuurslid. Helaas is daarop geen enkele reactie op gekomen. Het huidige bestuur wil geheel volgens de statuten werken en treedt dan ook in zijn geheel af, maar stelt zich ook gelijk weer verkiesbaar. De 3 hoodbestuurders (voorzitter, secretaris en de penningmeester) treden volgens een vast schema af. De voorzittersfunctie is in 2006 vacant, die van de secretaris in 2007 en die van de penningmeester in 2008 enz.)
Iedereen die lid is van de B.O.C. kan zich verkiesbaar stellen, net als een bestuurslid dat mag doen. Stemming vindt plaats dmv. handopsteking.
Het voltallige bestuur wordt unaniem herkozen.


FINANCIELE STAAT VAN DE CLUB
Marc geeft een korte uitleg over hoe de financiële zaken in 2004 zijn verlopen.
Per 1 januari 2004 was het saldo saldo van de B.O.C. + € 166,00
Per 31 december 2004 was het saldo van de B.O.C. + € 59,40 (Hierbij moet wel opgemerkt worden dat er voor ca. € 1000,-- goederen op voorraad zijn.)
Doordat er meer variatie in de te verkopen goederen is en doordat er groter wordt ingekocht is de omzet danig gestegen. Hierdoor is er meer druk op met name Marc en Frank komen te staan. Voorheen deed de voorzitter zowel de voorraadbeheer als de in- als verkoop. In het thans lopende jaar is het een paar maal voorgekomen dat de club een korte tijd rood gestaan heeft. Dit was ondermeer te wijten aan onverwachte kosten zoals invoerkosten en te late betalingen door de leden.
Thans worden alle bestellingen eerst na betaling doorgezonden en vind er binnen het bestuur iedere maand een controle plaats. Ook wordt er geregeld overlegd of en zo ja welke goederen in het assortiment opgenomen kunnen worden. Wel is het zo dat in het begin van 2005 meer goederen omgezet zijn, maar de huidige (vnl. NL leden) zijn inmiddels voorzien van de diverse gadgets, waardoor een wisseling/verschuiving van de te verkopen goederen in optie wordt genomen.


KLACHTENPROCEDURE
Visie bestuur:
Frank geeft aan dat er eind augustus jl. na afloop van de tocht rond het IJsselmeer op het forum een incident geweest is naar aanleiding van het onderverdelen van de groep naar rijtempo.
Het bestuur geeft aan niet inhoudelijk op de berichten op het forum te reageren, maar hetgeen daar buiten gebeurde.
Tussen Johny Bluebird, DT en Mr.Blackbird ontstond een sfeer die de club en haar leden geen goed deed. Hierop heeft de voorzitter alle drie benaderd en hen gevraagd onmiddellijk te stoppen met enige berichtgeving hierover op het forum. Mr.Blackbird en DT hebben hierop aan voldaan, echter:
• Johny heeft hierop te kennen gegeven zich persoonlijk aangevallen te voelen en voelde er niets voor om zich van enig commentaar te onthouden,
• Johny heeft vervolgens in enkele topics die niets met de IJsselmeerrit te maken hadden ‘gespamd’ en personen met naam genoemd, kennelijk om deze personen, danwel de club schade aan te richten.
Hierop heeft het bestuur er voor gekozen om Johny (omdat dit de eerste keer was dat zoiets in het bestaan van de B.O.C. gebeurd is) een laatste waarschuwing te geven. Indien Johny zich binnen een ½ jaar zich weer onbehoorlijk zou uiten, zou deze tijdelijk uitgesloten worden van het forum (overigens heeft Arnold, als eigenaar van het forum, zich aan het besluit van het bestuur geconfirmeerd.)
Visie Johny Bluebird:
Johny geeft aan dat hij als eerste contact gezocht heeft met Frank, om zo een escalatie te voorkomen. Ook geeft hij aan dat zijn woorden verdraaid zijn, hij verkeerd gequote is en dat mensen hun eigen referentiekader voor “pl…. krijgen” gebruikt hebben.
Johny geeft aan dat het ergste was dat hij persoonlijk werd aangevallen.
Johny erkent dat hij het verzoek van het bestuur naast zich neergelegd heeft en dat hij gespamd heeft in andere forum onderwerpen. Johny betuigd hiervoor zijn spijt en zegt uit emotie gehandeld te hebben. Daarnaast betreurd hij het dat DT en Mr.Blackbird niet op hun gedrag door het bestuur zijn aangesproken. Johny betreurt het ook dat noch DT noch Mr. Blackbird aanwezig zijn. Stefan merkt hierover op dat het hem bekend is dat DT op vakantie is.


Visie van de aanwezige leden:
Na een discussie, vragen aan het bestuur en Johny blijkt na stemming (16 voor en 4 tegen en bestuur heeft niet meegestemd) dat de procedure goed en zorgvuldig is uitgevoerd en Johny terecht een laatste waarschuwing gekregen heeft.
Daarnaast geven de leden aan dat DT en Mr.Blackbird ook op hun postinggedrag aangesproken hadden moeten worden. Het bestuur trekt hieruit haar conclusies en indien Johny, DT en Mr.Blackbird een bemiddelingsgesprek willen/nodig achten, zal het bestuur hierin het voortouw nemen.
Voorts wordt door de leden opgemerkt dat er geen aanvullende postingregels gemaakt hoeven te worden, zodat niet alles in een bepaald hokje geduwd wordt.
Het bestuur merkte daarnaast op dat Arnold te allen tijde (niet)leden vanwege uitspraken of postinggedrag kan bannen van het forum, zonder hiervoor in overleg te treden met of toestemming van het bestuur.TOERAGENDA 2006
MarkLV geeft aan dat er afgelopen jaar veel ritten, door met name de leden georganiseerd zijn en dat de toercommissie voornamelijk maar hand- en spandiensten geleverd zijn.
Het initiatief van de leden wordt zeer op prijs gesteld!
MarkLV merkt terecht op dat alle ritten dienen wel volgens het toerreglement verreden te worden.
Voorstel Toeragenda 2006 (op 21 oktober 2005 bekend)
19 Maart T-shirt Treffen (Marklv + Peetblackbird)
23 April K&K met toertocht
7 Mei Rit (Caradoc)
15 mei Zeelandiarun assistentie zijspanrit (MarkLV)
19 t/m 21 mei Voorjaarstreffen BB Club Duitsland
3-4-5 juni weekend (Johny Bleubird )
9-10-11 Juni Internationaal treffen
8 t/m 15 juli Dolemietenreis (7dgn. hp. € 360 pp.)
16 Juli Mooiste rit van het jaar (Dirko)
20 Augustus Rit in de Ardennen (ReefeR)
3 0f 10 September K&K met toertocht
8 Oktober Rit
5 November Langeonderbroekentocht


SLUITEN VERGADERING
Alvorens Frank de vergadering sluit is er eerst de rondvraag.
Hier uiten een aantal mensen hun zorgen over de doorstart van het forum, wanneer Arnold er mee stopt. Het bestuur geeft aan dat Arnold heeft toegezegd het bestuur als eerste hiervan op de hoogte te stellen en hij dan de B.O.C. de mogelijkheid te geven het forum over te nemen.
Daarnaast merkt het bestuur op dat de website van de club is: bb.superblackbird.info is en dat deze binnen niet al te lange tijd uitgebreid gaat worden met oa. een webwinkel. Over andere toevoegingen/uitbreidingen wordt nog overlegd (bij een eigen BB-chatroom). Het forum blijft echter waar die is: op Arnold zijn site.
De vergadering wordt vervolgens om 12.55 uur gesloten.
Na een kop van Johny’s meesterlijke soep, wordt de rondleiding in MOZAMO begonnen. Aansluitend wordt de mooie rit door NH verreden.
Lead, follow or get out of the way !!!
User avatar
Miep Miep Zoeffff
 
Posts: 929
Joined: Mon Feb 09, 2004 1:57 pm
Location: Alkmaar, the Netherlands

Postby Frank Switser » Sat Oct 22, 2005 9:21 pm

Kleine toevoeging/verandering: Financiële is met puntjes op de E.....

EnDe boekhouding is ter inzage (volgens de regelementen) na afspraak bij de penningmeester of de voorzitter.......


Voor de rest prima, en wat mij betreft mag deze op het Forum!
Speed 4 brains = Food 4 thought!!!!!!!!

http://WWW.AFSMOTORPARTS.NL
User avatar
Frank Switser
 
Posts: 4829
Joined: Mon Mar 17, 2003 7:56 pm
Location: Amsterdam - Holland

Postby Caradoc » Sat Oct 22, 2005 10:38 pm

Hai Birdies:

Nogmaals mijn dank naar het bestuur voor hun tomeloze inzet, maar er is in het verslag een hiaat geslopen:

Visie van de aanwezige leden:
Na een discussie, vragen aan het bestuur en Johny blijkt na stemming (16 voor en 4 tegen en bestuur heeft niet meegestemd) dat de procedure goed en zorgvuldig is uitgevoerd en Johny terecht een laatste waarschuwing gekregen heeft.
Daarnaast geven de leden aan dat DT en Mr.Blackbird ook op hun postinggedrag aangesproken hadden moeten worden. Het bestuur trekt hieruit haar conclusies en indien Johny, DT en Mr.Blackbird een bemiddelingsgesprek willen/nodig achten, zal het bestuur hierin het voortouw nemen.Voorts wordt door de leden opgemerkt dat er geen aanvullende postingregels gemaakt hoeven te worden, zodat niet alles in een bepaald hokje geduwd wordt.
Het bestuur merkte daarnaast op dat Arnold te allen tijde (niet)leden vanwege uitspraken of postinggedrag kan bannen van het forum, zonder hiervoor in overleg te treden met of toestemming van het bestuur.


Hierin staat niet dat de santie naar Johny Bleubird gaat over het door zijn nachtelijke escapades die op het forum waren, sterker nog de aanwezige leden keurden John's aktie terecht af, maar konden zijn emotionele reaktie wel begrijpen, en dat er door de aanwezige leden was gestemd om zowel Arie (MBB) als Daan (Dt-tje) ook een officiele waarschuwing te geven.
ook staat er in het verslag:
Het bestuur trekt hieruit haar conclusies en indien Johny, DT en Mr.Blackbird een bemiddelingsgesprek willen/nodig achten, zal het bestuur hierin het voortouw nemen.

Door de leden is er explesiet aangeven DAT er een gesprek moet worden gearrangeerd door het bestuur met de betrokkenden, zodat dit verhaal voor eens en altijd uit de wereld wordt geholpen.....( John heeft hier (volgens mij) zelfs omgevraagd)
Verder moet er volgens ikke nog een kascommisie worden benoemd, maar dit terzijde......

Xieje Wim
User avatar
Caradoc
 
Posts: 1197
Joined: Fri Oct 08, 2004 7:32 pm
Location: Veenendaal (the Netherlands)

Postby Miep Miep Zoeffff » Fri Oct 28, 2005 8:46 am

Laatste waarschuwing:
In de vergadering zèlf als in de notulen staan vermeld, is het bestuur NIET in houdelijk op de zaak ingegaan, doch op het niet voldoen aan de sommatie te stoppen met reageren alsmede het spammen in andere fora. Het moge duidelijk zijn dat hiervoor de laatste waarschuwing gold.

Gesprek:
Voor wat betreft een gesprek. Het bestuur heeft duidelijk aangegeven dat de gevoelens tussen de 3 leden niet met de club te maken heeft en dat indien men een gesprek wil, het bestuur hierin wil bemiddelen.

Kascommissie:
Het is ons niet duidelijk waar de kreet 'Kascommissie' vandaan gekomen is. Mochten wij ons dit woord hebben laten vallen dan spijt ons dat oprecht. Wij hebben GEEN kascommissie, doch een penningmeester, die door het bestuur gecontroleerd wordt.
Lead, follow or get out of the way !!!
User avatar
Miep Miep Zoeffff
 
Posts: 929
Joined: Mon Feb 09, 2004 1:57 pm
Location: Alkmaar, the Netherlands

Previous

Return to Blackbird Owners Club

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron